تبلیغات
وبلاگicon
انجمن علمی فیزیک دانشگاه تفرش

الف ) مكانیك كلاسیك

1- مكانیك – تالیف : كیث . ر . سایمون

در این كتاب كه در جامعه دانشگاهی ما به مكانیك سایمون معروف شده است، انتخاب مطالب و بررسی آنها طوری انجام شده است كه بر دیدگاه‌های جدید تاكید می‌شود. نارساییهای مكانیك كلاسیك به دقت ذكر شده‌اند و هر جا كه مكانیك كوانتومی و مكانیك نسبیتی از مكانیك كلاسیك منشعب شده‌اند نشان داده شده است.علیرغم این محاسن، كتاب سایمون چند سالی است كه آنچنان مورد استقبال استدان و دانشجویان قرار نمی‌گیرد. شاید متن علمی نسبتا سنگین، نوع نماد گذاری و عدم شباهت آن با سؤالات كنكور كارشناسی ارشد فیزیك در مقایسه با كتاب های همتراز دیگر از معایب این كتاب به شمار می آیند.

2- آشنایی با مكانیك كلاسیك – تالیف : آتام . پ . آریا

این كتاب شرح نسبتا كاملی از مكانیك كلاسیك برای دوره كارشناسی فیزیك بوده و هدف اصلی آن ساختن پایه ای قوی در فیزیك پیشرفته است. وجود مثال‌های حل شده در سرتاسر این كتاب، درك مفاهیم اساسی مكانیك را افزایش می دهد. جذابیت این كتاب بیشتر مدیون متن علمی روان و نحوه صحیح آموزش اصول و روش‌های پایه‌ای ریاضی باری حل مسائل مكانیك می‌باشد.


3- دینامیك كلاسیك ذرات و سیستم‌ها – تالیف : جی . بی . ماریون و اس. تی . تورنتون

این كتاب نگرشی جدید و شرح كاملی از مكانیك كلاسیك ذرات، سیستم های ذرات و اجسام صلب است. هدف رفتاری اصلی این كتاب ارائه تعبیر جدیدی از سیستم‌های كلاسیكی به طریقی است كه گذر از آنها به نظریه كوانتومی فیزیك باحداقل مشكلات امكان پذیر باشد. در این كتاب دانشجویان با روش‌های نوین ریاضی برای حل مسائل مكانیك كلاسیك آشنا می‌شوند.توجه خاص به آنالیز برداری و تبدیلات مختصات و فرمول‌بندی نظری جدیدی از مكانیك ماتریسی از امتیازات منحصر به فرد این كتاب محسوب می شود. كتاب ماریون در جهتی سوق داده شده است كه قابل استفاده برای دانشجویان سطح بالای فیزیك باشد.

4- مكانیك تحلیلی – تالیف : گرانت فاولز

این كتاب اصول مكانیك كلاسیك را در حجم مناسبی شرح داده است و برای دانشجویانی تدوین شده‌است كه قبلا با مفاهیم بنیادی مكانیك به خوبی آشنا هستند. روشهای ریاضی مناسب هم به فراخور موقعیت‌هایی كه در كتاب پیش می آید به كار گرفته شده است. به منظر می‌رسد ارتباط ساده و بسیار مناسبی كه این كتاب بیین فیزیك پایه و متون پیشرفته مكانیك برقرار می‌سازد باعث محبوبیت آن در نزد اساتید دانشجویان شده‌است.

5- آشنایی با مكانیك – تالیف : دانیل كلپنر و روبرت . جی . كلنكو

این كتاب شامل مقدمات مكانیك كلاسیك برای دانشجویان فیزیك است. نحوه ارائه مطالب در این كتاب تا حدودی با سایر كتاب های موجود در زمینه مكانیك كلاسیك فرق دارد و در آن ضمن تاكید بر اهمیت اصول مكانیك كلاسیك به عوان پایه اصلی علوم محض، به نظریات قرن بیستمی این مقولات مثل نسبیت پرداخته شده است.

ب ) الكترومغناطیس:

1- آشنایی با الكترودینامیك – تالیف : دیوید . جی . گریفیث

به نظر بسیاری از استادان، برای تدریس درس الكترومغناطیس دوره كارشناسی رشته فیزیك ، كتاب آشنایی با الكترودینامیك تالیف گریفیث بسیار مناسب تر از كتاب مبانی نظریه الكترومغناطیس تالیف ریتس، میلفورد و كریستی است. دلیل این كتاب این است كه كتاب گریفیث فصل‌بندی مناسبی دارد و هر عنوان كلی را در یك فصل قرار داده است. بنابراین تعداد فصل‌ها نسبت به كتاب ریتس كمتر است. ( كتاب گریفیث 12 فصل دارد و كتاب ریتس 22 فصل) اگر چه حجم دو كتاب تقریبا یكسان است. ولی همین نوع فصل‌بندی باعث می‌شود كه مدرس بتواند كتاب را در طول دو ترم تمام كند.

2- الكتریسیته و مغناطیس – تالیف : منیر . ح نایفه و مورتون . ك براسل

این كتاب به عنوان یك كتاب بسیار خوب جهت درس الكترومغناطیس باری دانشجویات فیزیك تدوین شده است. با توجه به اظهارات اكثر دانشجویان كه می‌گویند «من نظریه را می‌فهمم ولی مسائل را نمی توانم حل كنم»به نظر می‌رسد این كتاب می‌تواند مشكل آنها را بر طرف سازد. زیرا در طول متاب مثال‌های زیادی ارائه می شود كه به دقت حل بحث شده است و این مثال‌ها به دانشجویان كمك می كنند كه درس را بهتر بفهمند.

3- الكترومغناطیس میدان و موج- تالیف: دیوید چنگ

در راستای اهداف آموزشی درس الكترومغناطیس چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربی همواره خلا یك كتاب درسی برجسته احساس می شد. كتاب الكترومغناطیس میدان وموج به عنوان یك مرجع معتبر توانسته خلا موجود را پر كرده و نقش خود را به خوبی ایفا كند و دانشجویان را در یادگیری اصولی و صحیح درس الكترومغناطیس یاری نماید.

4- الكترومغناطیس مهندسی – تالیف : لوریت – كورسون

این كتاب در بسیاری از دانشگاه‌ها به عنوان كتاب اصلی درس الكترومغناطیس در دوره كارشناسی رشته‌های مهندسی برق و فیزیك تدریس می‌شود. با همین كتاب بود كه ویلیام هیت به جامعه دانشگاهی ایران به عنوان كتاب درسی تدریس می شود و بارها تجدید شده‌است.

5- الكترودینامیك كلاسیك – تالیف : هانس . سی . اوهانیان

كتاب جامعی‌است كه در آن تاكید بر وحدت كامل الكتریسیته و مغناطیس است و نشان می‌دهد كه میدان های الكتریكی و مغناطیسی صرفا نمود های متفاوت یك موجود واحد هستند و اینكه چه چیزی الكتریكی و چه چیزی مغناطیسی است به دیدگاه ناظر بستگی دارد. این موضوع برخلاف اكثر كتاب‌های درسی الكترومغناطیس است كه با میدان های الكتریكی و مغناطیسی چون موجودات مستقل برخورد می كنند.6- میدان‌ها و امواج الكترومغناطیسی – تالیف : لورین – كورسون

هدف اصلی این كتاب انتقال یك دانش عملی از مفاهیم اساسی الكترومغناطیس به خواننده است. در این كتاب مباحث جدیدی از نظریه الكترومغناطیس بیان شده‌است و به همین دلیل، كتاب باری خوانندگان جالب‌تر و برای مدرسان قابل انعطاف‌ است.

ج) مكانیك كوانتومی:

1-فیزیك كوانتومی – تالیف: استیون گازیوروویچ

در این كتاب برای ایجاد درك شهودی، مطالعه از دستگاه‌های ساده آغاز شده است. این دستگاهها به طور مفصل بررسی شده‌اند و نتایج به دست آمده از بررسی آنها در مورد دستگاههای پیچیده به كار برده شده است. مباحث كلی كتاب شامل شكل گیری نظریه كوانتومی معادله شرودینگر و ساختار كلی مكانیك موجی است. استفاده از ابزار ریاضی پیچیده و روش‌های عملگری، بلافاصله بعد از بررسی تاریخچه و مفاهیم پایه‌ای كوانتوم، تا حدودی ارتباط منطقی بین فصول اولیه كتاب با سایر فصل ها را بر هم زده است.


2-مكانیك كوانتومی – تالیف: كلود كوهن – تانوچی، برنارد دیو، فرانك لالوئه

این كتاب مرجع كه در ترجمه فارسی به چهار جلد تقسیم شده‌است شامل مباحث لازم و نسبتا كاملی از مكانیك كوانتومی بریا دوره كارشناسی فیزیك است. مؤلفان این كتاب‌ به جای پرداختن به تاریخچه و بحث‌های فلسفی در مورد مفاهیم كوانتوم، به معرفی تمام اصول موضوع مكانیك كوانتومی پرداخته‌اند. مباحث این كتاب عمدتا شامل مفاهیم اساسی مكانیك كوانتومی (مبحث امواج و ذرات) و ابزار های ریاضی مكانیك كوانتومی ( فضای حالت‌ها و نمادگذاری دیراك) و مفاهیم فیزیكی معادله شرودینگر و . . . می‌باشد. مطالعه این كتاب برای دانشجویانی توصیه می‌شود كه قبلا تاریخچه و مفاهیم مقدماتی مكانیك كوانتومی را آموخته‌اند.

3-مبانی نظریه كوانتومی – تالیف: سل ویدر

در این كتاب علاوه بر روش دیراك، مكانیك موجی نیز به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد و روش‌های حل معادله شرودینگر به طور مفصل بحث می‌شود. از این نظر این كتاب، مطالب مكانیك كوانتومی را به صورتی مطرح می‌كند كه برای دانشجویان مطلوب‌تر است. تناظر بین نظریه های كلاسیكی و كوانتومی از طریق بیان مشابهت‌ها از مزایای منحصر به فرد این كتاب به شمار می‌رود.

4-فیزیك كوانتومی – تالیف: رابرت آیزبرگ و رابرت رزنیك

در این كتاب بر جنبه‌های مفهومی مكانیك كوانتومی تاكید شده است. موضوعات مطرح شده در این كتاب می تواند زمینه مناسبی را برای مطالعه درس مكانیك كوانتومی در سطح پیشرفته‌تر فراهم كنند.

5- فیزیك نوین و مكانیك كوانتومی - تالیف: المرای اندرسون

این كتاب در واقع یك كتاب درسی مكانیك كوانتومی است كه شامل مباحثی از فیزیك جدید هم می‌شود. هدف اصلی این كتاب ایجاد پلی برای عبور از موضوعات پایه‌ای فیزیك جدید به موضوعات تخصصی مكانیك كوانتومی است.
6-مكانیك كوانتومی – تالیف : جان پاول و برند كریسمن

این كتاب شامل كلیاتی از مكانیك كوانتومی است كه در آن علاوه بر فرمول‌بندیمفاهیم به توصیف مبانی فیزیكی آنها هم تاكید شده است. این كتاب به عنوان یكی از بهترین مراجع در زمینه مكانیك كوانتومی در دوره كارشناسی فیزیك پیشنهاد می‌شود.

7-مكانیك كوانتومی – تالیف: والتر گراینر

این كتاب، مكانیك كوانتومی را به روشی استنتاجی كهبه شیوه عمل فیزیكدانان نظری نزدیك‌تر است، ارائه می‌دهد. انتخاب مباحث این كتاب بر اساس اهمیت فیزیكی آنها، ارزش آموزشی تاثیر تاریخی كه در توسعه نظریه كوانتومی داشته‌اند، صورت گرفته‌است.

با این حال در این كتاب روش ها و ابزار جدید ریاضی و استفاده از آنها نیز مطرح می‌شود. همچنین زندگینامه‌ها و زیر نویس‌های تاریخی كه در این كتاب آمده‌است، مسیر تكاملی و روند توسعه علمی مكانیك كوانتومی آشكار می‌كنند.


به قلم دکتر علیرضا محمدیان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
طبقه بندی: مقالات،  آموزش،  معرفی کتاب، 
ارسال توسط سجاد کمانی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

انجمن فیزیک دانشگاه تفرش